معرفی آکادمی مطالعات ایرانی لندن
London Academy of Iranian Studies

« آکادمی مطالعات ایرانی لندن » دیر زمانی است که در حوزه‌های فلسفه اسلامی، فلسفه مقایسه‌ای، عرفان، مولوی پژوهی، ادبیات معاصر ایران،  قرآن‌شناسی، هنر ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد ایران و تحلیل‌های تاریخی کتاب‌های علمی و تحقیقاتی به زبان‌های انگلیسی و فارسی منتشر می‌نماید.  کتاب «ساختار معنایی مثنوی معنوی» این انتشارات برنده جایزه بین‌المللی کتاب سال ایران نیز شده است.

واحد انتشارات آکادمی آماده همکاری با نویسندگان ایرانی برای انتشار تحقیقات ایشان در انگلستان و با شابک بین‌المللی است. دفتر مرکزی آکادمی در لندن واقع شده و دفتر نمایندگی آن در تهران و به آدرس انتشارات سلمان آزاده است.

وبسایت: www.iranianstudies.org
ایمیل: philosophy@iranianstudies.org

فــروش اینترنتـــی کتـــاب