انتشارات سلمان آزاده
آکادمی مطالعات ایرانی لندن
چاپ و طرح امروز

Salman Azadeh Publication
London Academy of Iranian Studies

ارائه تخفیف در فروش اینترنتی

فـروش اینتـرنتی نسخـه چاپـی و pdf

کتب منتخب

تأملی در فلسفه سیاسی

کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» درباره دولت، سیاست، قدرت، آزادی و عدالت از منظر عقلی و فلسفه سیاسی اسلامی بحث می‌کند. مباحث کتاب شامل جمع بندی ۴۵ سال تجربه کنش سیاسی و دانش نظری سیاسی مؤلف است، بنابراین مباحث کتاب تنها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای شکل نگرفته، بلکه حاصل تعامل میدان عمل و سپهر نظریه‌پردازی است. فلسفه سیاسی؛ شناخت و پاسخ به سؤالات اساسی درباره دولت، سیاست، آزادی و عدالت است. فلسفه سیاسی در حیطه سؤالاتی از قبیل «حکومت چیست؟»، «آیا به دولت نیاز است؟»، «چه چیزی حکومت را قانونی می کند؟»، «حکومت از چه حقوق و آزادی‌هایی باید محافظت کند؟»، «وظایف متقابل دولت و شهروندان چیست؟»، «چگونگی گردش قدرت»، «چگونگی توزیع قدرت» و «چگونگی مشارکت مردم در قدرت» بحث می‌کند.

دکتر سیدسلمان‌صفوی

تأملات فلسفی

تاریخ فلسفه حکایت تلاش‌های عقلی بشر با رویکرد انتقادی برای درک بهتر موضوعات اساسی هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی, اخلاق و سیاست است. بشر بدون تفکر فلسفی از فهم انتقادی و سیستماتیک محروم می‌ماند. خواندن فلسفه به تنهایی اهمیت ندارد، اما تفکرِ فلسفی راهگشاست. تفکر فلسفی به معنای ظهور فعل اندیشیدن درباره مسائل اصلی انسان، تاریخ، جامعه، زندگی و هستی، به طور آزاد و روش‌مند است. فلسفه؛ اندیشیدن است، نه خواندن و تقلید کورکورانه. با تفکر فلسفی اصیل می‌توان آینده بهتری ساخت. در حقیقت فلاسفه معماران آینده‌اند. چگونگی آینده به محصول خروجیِ تفکر فلسفی بشر بستگی دارد. پس از آن دانشمندان، سیاسیون و نظامیان برای اجرای آن به خدمت در می‌آیند.

دکتر سیدسلمان‌صفوی

اندیشه‌های عرفانی و سیر احوالات شیخ صفی‌الدین

شیخ صفی‌الدین قدس‌الله سره فرمود: سالک زمانی از عالم بشرى رهایی می‌يابد كه جذبات الهى او را مجذوب گرداند. يعنى چندان كه در عالم بشريت و عقل است و از جذبات الهی محجوب است در نقصان است و به عالم بشريت و عقل مقید است. چون مجذوب شود و در جذبات الهى از عالم بشرى رهایی يابد، پرواى صلاح عالم بشرى از او سلب می‌گردد و با کسب معرفت، از اسرار نیز آگاه می‌شود و به معرفت الله نائل می‌گردد. لیک اگر در آن عالم بماند و او را به عالم بشرى باز نفرستند، ارشاد و تربيت از او به ظهور نمی‌رسد. لذا براى ارشاد و تكميل و تربيت بشر او را به عالم بشرى که خانه نقصان است باز پس می‌فرستند تا به تربيت و ارشاد و تكميل مریدان و سالکان بپردازد.

مهوش‌السادات‌علوی

تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /

ایمیل انتشارات سلمان آزاده:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202